លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​

បច្ចុប្បន្ន​​ភាព​​ស្តី​ពី​​លទ្ធផល​​បណ្តោះ​​អាសន្ន​​ផ្លូវ​​ការ​​របស់​​គណៈកម្មាធិការ​​ជាតិ​​រៀប​​ចំការ​​បោះ​​ឆ្នោត​​ នៅ​​ថ្ងៃទី​​១​ ខែសីហា​។​ *ភាគរយ​​នៃ​​សំឡេងឆ្នោត​​សរុប​​ រួម​​ទាំង​​សំឡេង​​ឆ្នោត​​មិន​​បាន​​ការ​​ដែល​​គណបក្ស​​នី​មួយ​ៗ​ទទួល​បាន​។​ **ភាគរយ​​នៃ​​សំឡេងឆ្នោត​​បាន​​ការ​​។​


អំពី​ការបោះឆ្នោត​

ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​នឹង​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោះ​នៅ​ថ្ងៃទី២៣​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២៣​ ជា​ការបោះឆ្នោត​មួយ​ ដែលគេ​មើលឃើញ​ថា​ មានរឿង​រ៉ាវ​ច្រើន​និង​វោហារ​សាស្រ្ត​វាយ​ប្រហារ​ធ្ងន់​ៗ​។​ ទំព័រ​ការ​បោះ​ឆ្នោះ២០២៣នឹង​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នកអាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ដែល​ពួកគេ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដឹងមុន​ពេល​បោះឆ្នោត​។​

កំណត់ត្រា​បាន​បញ្ចូល​គណបក្ស​ទាំងអស់​ ដែល​ចូលរួម​ប្រកួត​ការបោះឆ្នោត​នៅ​ខែកក្កដា​នេះ​ មាន​ជីវប្រវត្តិ​ខ្លី​របស់​គណបក្ស​ទាំងនោះ​ និង​ការ​រំពឹង​ទុក​នៃ​ការ​របោះ​ឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​គណបក្ស​ទាំងអស់​ លេខរៀង​គណបក្ស​និង​បណ្តា​ខេត្ត​ដែល​ពួកគេ​កំពុង​ប្រកួតប្រជែង​ ដោយ​មិនរាប់​បញ្ចូល​បេក្ខជន​បម្រុង​។​

ផ្នែក​ស្តី​ពី​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​កន្លងមក​ អាច​ឱ្យ​អ្នកអាន​ឃើញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​សមាសភាព​នៃ​រដ្ឋសភា​ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពី​អាណត្តិ​ទី១នៃ​រដ្ឋសភា​នៅ​ឆ្នាំ១៩៩៣​ រហូតដល់​ការ​ព្យាករ​លទ្ធផល​ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ខែកក្កដា​ ដោយ​ផ្អែកលើ​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ឃុំ​ សង្កាត់​ឆ្នាំ២០២២​។​

ទំព័រ​នេះ​ក៏​មាន​ព្រឹ​ត្តី​ការណ៍​ដែល​ឈាន​ទៅ​រក​ការបោះឆ្នោត​ រួម​ទាំង​ការ​ចុះចូល​ សុន្ទរកថា​ និង​ប្រតិកម្ម​ចំពោះ​ការ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​គណ​បក្ស​ភើ្លង​ទៀន​ចូលរួម​។​ សន្លឹកឆ្នោត​ឆ្នាំ២០២៣​ នឹង​បន្ត​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ជាបន្តបន្ទាប់​រហូតដល់​ការបោះឆ្នោត​ក៏ដូចជា​ការ​តាមដាន​លទ្ធផល​បន្តបន្ទាប់​ពី​ការបោះឆ្នោត​ដ៏​សំខាន់​នេះ​៕​

គណបក្ស​នយោបាយ​

បេក្ខជន​

Loading…

ការ​បោះ​ឆ្នោត​កន្ហង​មក​​

O. Meanchey P. Vihear S. Treng Ratanakiri Mondulkiri B. Meanchey Siem Reap K. Thom Kratie K. Cham T. Khmum Battambang K. Chhnang Pailin Pursat Phnom Penh Kandal Prey Veng K. Speu Svay Rieng K. Kong Takeo P. Sihanouk Kampot Kep
Click on a year to show seats

បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី​

បច្ចុប្បន្ន​​ភាព​​