មន្ត្រី​កំ​ពូល​ៗ​នៅក្នុង​​រដ្ឋា​ភិ​បា​​ល​​​ថ្មី​​របស់​​លោកនាយក​​រដ្ឋ​​មន្ត្រី​ ហ៊ុន​ ម៉ា​ណែ​ត​​

បញ្ជី​​ឈ្មោះ​​មន្ត្រី​​កំ​ពូល​ៗ​​រួម​​ទាំង​​រដ្ឋ​​លេខាធិការ​ និង​​អនុរដ្ឋ​​លេខាធិ​កា​​រ​​តាម​​ក្រសួង​​នានា​​នៅ​​ក្នុង​​រដ្ឋា​​ភិបាល​​ថ្មី​ សម្រាប់​​នីតិកាល​​ទី​​៧​ ដែល​​ទើប​​ត្រូវ​​បាន​​តែង​​តាំង​​ដោយ​​ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​​នា​ពេល​​ថ្មី​ៗ​​នេះ​។​​ មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ​​កំណត់​​ត្រា​​នឹង​បន្ត​​​ធ្វើ​​បច្ចុប្បន្នភាព​​ និង​​រំលេច​អំពី​​បុគ្គល​សំខាន់​​ៗ​មួយ​​ចំនួន​​ផង​ដែរ​។​

ឈ្មោះ​ភេទ​​ស្ថាប័ន​​​តួនាទី​​
ជា​ អូន​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
គឹម​ សុភ័​ណ្ឌ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ នី​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សយ​ សុ​ខាន់​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
តិក​ សាលី​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណា​ក​ សុខា​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ ស្រី​ស​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពៅ​ ប៉ូលី​ណែល​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ សុ​វណ្ណា​រិទ្ធ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ុល​ សារី​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិត្យ​ ពៅ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែវ​ ស៊ី​វន​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សរ​ មុ​ន្នី​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហុង​ បញ្ញា​រិទ្ធ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ូ​ លីន​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ីន​ ចាន់​សិរី​វុត្​ថា​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខាន់​​ វណ្ណា​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខឹម​ វិសាល​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ូ​ កិ​ត្យា​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ វណ្ណ​ឌី​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សុវណ្ណ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហូ​ លី​ហូវ​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជិន​ ប៊ុ​ន​ធាន​ប​រដ្ឋលេខាធិការ​ដ្ឋាន​ អាកាសចរ​ស៊ីវិល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ីង​ ថូ​រ៉ា​ក់​ស៊ី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆឺយ​ រឿន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អេង​ ទូច​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈាង​ វណ្ណា​រិទ្ធ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ា​ ម៉ៅ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាយ​ វ៉ាន់​នឿន​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុក​ ផេង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជ្រា​ សុ​ចិន្តា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ី​ន​ វីរ​ជាតិ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ សំបូរ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃឹម​ រុស្សី​ដា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខូយ​ ឃុន​ហ៊ួរ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
កឹ​មរ័​ត្ន​ វិសិដ្ឋ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​សា​ឯម​ ដា​នី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហែម​​ ក្រាញ់​តូ​នី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈួន​ សុធី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែន​ សត្ថា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៀង​ ឈុន​ទ្រី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
បួន​ លឹម​ហេង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈួន​ ឆាយ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទុង​ សុគន្ធ​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ ទៀង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស​ ចាន់​ធី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ដួង​ តារា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈរ​ ផល្លី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស្លាត​ សុភាព​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ សុខុម​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ិន​ ប៊ុ​ន​ឆាត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុង​ឡេង​ បូរ៉ា​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទ្រី​ សុខា​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ យុពា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ស៊ី​ដែន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អេង​ កុក​ថាយ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ិន​ ប៊ុល​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំ​ ប៊ុ​នណា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡេង​ សេង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុន​​ ប៊ុ​ន​ណ្ណា​រ៉ា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួង​ សុភ័​ណ្ឌ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោង​ សុ​ជាតិ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃឿង​ ណាត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ុ​ក​ ច័ន្ទ​សុធា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
គួច​ វែង​ស៊្រុន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ សុភ័​ណ្ឌ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុង​ ជឿន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
កង​ ច័ន្ទ​តារា​រ័ត្ន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហួត​ ពុំ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាន់​ខែម​ ប៊ុ​ន​ថន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ សមវិទ្យា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិ​ត​ សុធា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពៅ​ សា​លី​ដេ​ត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
យក់​ សុខា​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោង​ លីម​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោង​ សំអាត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
យឹម​ ស៊ី​មុនី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ធៀន​ ម៉ៅ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អាន​ ជាលី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆែម​ ពេ​ត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេត​ មូ​ហាំ​ម៉ា​ត់​ស៊ី​ស​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យិន​ ឃុន​ផយ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ថាវ​ គីម​ឡុង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៅ​ ផល្លា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ សីហា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យឹម​ ប៊ុ​ន​ឡុង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ សុខ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តូច​ វ៉ា​ម៉ូ​រី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ី​ន​ តុង​អាន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈន​ ថុង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេង​ សំអាត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ា​វ​ ចំរើន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ូ​ ឡង​ឌី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡៅ​ ម៉េ​ង​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កុយ​ វិសុទ្ធ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុង​ ច័ន្ទ​សោភា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ថៅ​ វាសនា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ក់​ រ៉េ​នី​តា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ិន​ ឆុំ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ូច​ និពន្ធ​ស​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អេ​ សុភា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មែ​ ស៊ី​ថន​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេង​ ពិ​ទូ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុត​ ស៊ី​ណាត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ិច​ សុខា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ីវ​ បញ្ញា​វុឌ្ឍ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជូន​ រតនៈ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សែម​ សុភា​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡៅ​ ប៉ូលី​វេ​ត​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បាន​ កុសល​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​​ វុទ្ធី​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ ពុទ្ធិ​ជាតិ​ប​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈា​ ប៊ុ​នរិទ្ធ​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ យុត្​ថា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
អាន​ ពេជ្រ​ ហត្ថ​ដា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
តន់​ វ៉ាន់​ថា​រ៉ា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ហ៊ាន​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ វណ្ណ​សាយ​ស​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ិន​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ុ​ញ​ សច្ចៈ​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
លឹម​ លី​នដា​ស​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់់​ ស៊ី​ណាត​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុត​ រស្មី​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​រដ្ឋលេខាធិការ​
យិន​ ងួ​នកូ​លេ​នីន​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រុន​ តូ​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ាន់​ ចាន់​ថូ​ស​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពេជ្រ​ វាសនា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាក់​ ដាង​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួន​ ប៊ិ​ត​ថុល​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេរី​ បណ្ឌិត​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ិន​ ខ​ណ្ឌី​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ កាន់​បេ​រ៉ា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ិន​ វិ​សិទ្ធ​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ វី​រក្ស​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អឿន​ ចន្ថា​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួងធនធានទឹក​ និងឧតុនិយម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទិ​ត​ ចន្ថា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូ​ ម៉ា​រ៉ា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ ប៊ុ​ន​ធឿន​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាក់​ សុខុម​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុន​ ដា​នី​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហោ​ មុនី​រ័ត្ន​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឱក​ តារា​រិទ្ធិ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហោ​ សា​រុន​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
នួន​ សុមេធ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
តុប​ សុ​ភ័ក​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុង​ តុង​ហាប់​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡុង​ ភិរម្យ​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ កុសល​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
នី​ ផល្លី​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
គុ​ជ​ បញ្ញា​សា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ សែ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថុ​ក​ សុខុម​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណេប​ សា​មុត​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោង​ រដ្ឋ​សក្ដិ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉ា​ហេង​ ដា​វិធ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុន​ វ៉ាល់​ឡឺ​រ៉ូ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សង់​ ស៊ី​ណា​វ៉ុន​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឌួង​ វីរៈ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ា្រ​ក់​ ផាន់​ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ ម៉េ​ង​ហុង​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈូក​ ឈូ​វង្ស​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កា​ទើ​ មហាំ​ម៉ាត់​ ណោ​សស៊្រី​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កើត​ ពុទ្ធ​វរី​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សង្ស​ សណ្ដាប់​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ឹម​ សុភា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្រាក់​ ច័ន្ទ​តារា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊យ​ ភី​រក្ស​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ លី​ណា​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សុ​គុណ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លីវ​ វណ្ណ​ហេង​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហូត​​ ស៊ីនួន​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ សុខ​ចំរើន​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួន​ វីរៈ​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្រា​ក់់​ សុ​ផេង​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វណ្ណ​ សេរី​រ័ត្ន​ស​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុល​ សីលា​ប​ក្រសួងទេសចរណ៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្រាក់​ សុខ​យូរ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
នឹម​ ថូ​ត​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ែ​ន​ សុចិត្រ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួង​ ម៉េ​ង​ឡុង​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃួន​ រ៉ា​នីន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉ឹ​ក​ វណ្ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
មុត​ ខៀវ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឯក​ ក្រិត្យ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ធូ​ ស៊ុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
យី​ យ៉ូន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សយ​ ស៊ី​ផុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សែម​ សុខា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
នូ​ នីម​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខៀវ​ បូរី​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
មុំ​ ប៊ុ​ន​ថន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ ចំណាន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទៀវ​ សុគន្ធ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឯម​ ច័ន្ទ​មករា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អុល​ រ៉ូ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ប៊ុ​ន​ថា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អៀម​ គន្ធ​ឌី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទេព​ ពុទ្ធា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉េប​ សុភាព​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហឿង​ សុ​ផុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈាង​ បាក់​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រុ​ក​ ម៉ៃ​កន្និដ្ឋា​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ សុធី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
តាំង​ ជុង​លី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
តូច​ ចាន់​នី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ផេន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
លៀង​ ស្រី​ម៉ុល​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សា​ណែ​ត​ វឌ្ឍនា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហាច​ ហ៊ាន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តាំ​ សា​រឿន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ បូ​រេ​ន្ទ្រ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ ឆាយ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រស់​ រឿន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្លុង​ ណាល់​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ ហុង​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ច័ន្ទ​ ហា​រ៉ា​នវ​ដ្ដី​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៅ​ ឡែន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នួម​ សុ​ខុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ុល​ ដែល​លី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆា​ត់​ ឡេង​ចាន់​ឆាយា​ស​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហែម​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃួន​ ឡា​និច​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ហុង​ណា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ដែន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ សុ​ខ​ប៊ុ​ន​ថេ​ត​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាក់​ ថា​រ៉ែ​ន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ វឌ្ឍន​ធីតា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អំ​ សុខ​ហេង​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ាន់​ សា​រ៉ា​វុធ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ូ​ សោភ័ណ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ វណ្ណ​ឫទ្ធី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ គី​ណា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រុំ​ សុខន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈឹម​ វាសនា​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សិទ្ធី​ សាមឺ​ឌី​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាយ​ព្រ​ហស្ថ​ ហនុ​រាម​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វី​រ៉ូ​ សុរា​ជ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉េ​ង​ រិទ្ធិ​ស័ក្ដិ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ន​ សា​បោន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៅ​ សុ​ភៈ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផុន​ ផល​ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាប​ តូ​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គុណ​ ជា​ស៊ីន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លុយ​ សុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ ភា​រុន​ប​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច​ អតីត​យុទ្ធជន​ និង​យុវ​នីតិសម្បទា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈឹម​ សៅ​គី​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួស​ គង់​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ិ​ន​ ចន្ថា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៅ​ ជីវ័ន្ត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទ្រី​ ម៉េ​ង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ាត់​ ម៉ា​រ៉ា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉ាន​ សំ​អឿន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
នួន​ ដា​ញ៉ិល​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ ដា​រ៉ុង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហាប់​ អូ​ម៉ាលី​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាន​ វិសាល​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ច័ន្ទ​វណ្ណៈ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ភួង​ សោភា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជ្រុន​ ថេ​រ៉ា​វ៉ា​ត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ សេរី​រដ្ឋា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ពញ្ញា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជាម​ ហ៊ី​ម​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហូ​ សុ​វណ្ណិ​កា​ស​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យឹម​ ជុង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថូ​ ផា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គុយ​ ឆាយ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ា​ វង្ស​សុ​ក្រិត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ ណា​រុន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ា​ សុខុម​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោង​ ពោ​ជ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួប​ រតនា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
នួន​ ពេជ្រ​និមិត្ត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុង​ ឡុង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ សុធី​រី​ស​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លឹម​ មុយ​ឡេង​ស​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ ស៊្រុន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជី​ ស៊ី​ថា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហូត​ សា​រឹម​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឹម​ សុ​ខ​ព្រី​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ាន់​ ស៊ីវឿ​ន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ ម៉េ​ង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យឺន​ សូ​ផល​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចុង​ ផែត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌី​ ឡាំ​ថា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាយ​ វីរៈ​បុត្រ​ស​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌូ​ ជាលី​តូ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួប​ សំអាត​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈួរ​ ច័ន្ទ​ឌឿន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុង​ សុផល​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុត​ សឿន​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ វណ្ណា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លាង​ សេង​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពិត​ ករុណា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ វាសនា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ វីរៈ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាច​ សា​ម៉ន​ស​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌៀប​ កា​ណូ​រ៉ា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯក​ គន្ធ​វារី​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ា​ សុវណ្ណា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ សិ​គុណ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផៃ​ ចាន់​ធី​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ អ៊ី​វ​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈន​ សេដ្ឋា​ប​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទី​ នរិន្ទ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ិ​ត​ ប្រាំង​​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហូ​ វិចិត្រ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុយ​ ឌី​ម៉ង់​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ខា​វ៉ាន់​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ ឆដា​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ចា​​ន់​ធួន​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ អៀង​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិ​ត​ លី​នដា​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
កៅ​ ធា​រ៉ូ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ វណ្ណា​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
យ៉ែម​ កាន់​នី​កា​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ សុ​ដា​វ៉ា​ត​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
​ប៉េង​ ណា​វុធ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជៀប​ សួរ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
គុយ​ ហាក់​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សារី​ កោសល្យ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុច​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉ឹ​ក​ សុមេធ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លាង​ ឆា​លី​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុះ​ ណូរុ​ន​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផា​ត​ បូ​ណេ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យស​ មុនី​រ៉ាត់​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វិច​ទ័រ​ ហ្សូ​នា​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ែ​ន​ ដែន​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ោ​ និមល​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ ស្រីពៅ​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នួន​ នរិន្ទ​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភី​ ដា​នី​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទៀត​ រ៉​ទស​ស​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឿង​ កែវ​សិលា​ប​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តឹក​រ៉េ​ត​ សំរេច​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាន់​ សា​ផាន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទេព​ ធន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
សរ​ សុវណ្ណ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ សុផល​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថេង​ ច័ន្ទ​សង្វារ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទេព​ បូរ៉ា​មីន​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
លាង​ មុ​នី​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡៅ​ ទិព្វ​សីហា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡោ​ ដា​វុធ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ សូ​កាន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ រស្មី​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផា​រ៉ា​ មង្គល​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
តឹក​ លក្ខិ​ណា​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ឡា​លីន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈឿន​ ប៊ុណ្ណា​រ័ត្ន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ សា​លីន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ សុ​មេត្តា​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិត្យ​ ច័ន្ទ​ភា​រីន​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យស់​ ឆោម​ណា​រ៉ា​ឌី​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌុច​ វន​ទី​តូ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទា​ ច័ន្ទ​លីដា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹម​ ចំរុង​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កើត​ សា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៀក​ វណ្ណា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាន​ ច័ន្ទ​វ៉ាន់​នី​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេង​ ថា​នី​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឱម​ សំអ៊ែល​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខ្លូត​ រតនា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ វណ្ណសូត្រ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុន​ ប៊ុ​ន​ថាន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រ័ត្ន​ ហុក​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេរី​ សូ​រិយា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហង្ស​ សុភ​សំ​ភារ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បែន​ រ័ត្ន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទ្រី​ សុភី​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លីវ​ សុ​ផា​ណ្ណា​រើន​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភីម​ រុន​ស៊ី​ណា​រត​ន៍​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុន​ កុសល​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ ដា​វុធ​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊្រុន​ តារា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ វិបុល​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គិត​ ច័ន្ទ​គ្រឹ​ស្នា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផេង​ ឡេ​ណា​ប​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផល្លី​ ភិ​មាន​ស​ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម​ និង​សំណង់​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុវណ្ណ​ វណ្ណា​រត​ន៍​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ើង​ សរ​សុចិត្តា​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុយ​ ហាន​សុង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កាន់​ ម៉ន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ម​ វណ្ណៈ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉៉ន​ គ្រី​យ៉ា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាត​ សមុទ្រ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ុង​ គឹ​មហេង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ ចាន់​ធឿន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ុក​ ប៉ាន់​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ូ​ វុឌ្ឍី​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡេង​ សែ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៅ​ ស្រីពៅ​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាប​ ឬ​ទ្ធិ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផេង​​ សុ​ខាំ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គុយ​ រតនា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡៅ​ ហ៊ី​ម​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួន​ មុំ​ថុល​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សោម​ អូន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុំ​ សោភ័ណ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទៀវ​ ម៉ាក់​តែល​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទុយ​ ស៊ី​ផាន់​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ងុយ​ រិទ្ធ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួស​ រដ្ឋា​វី​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ិ​ន​ ខេមរា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សោម​ ចំណាន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ សុធា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទេព​ ណា​វី​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ សុខ​នី​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ធីតា​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យឹម​ ស៊ី​ណន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គួច​ សុ​មាន​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កុយ​ ទេព​ដា​រា​វុធ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ាន់​ ណូ​រ៉ា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ដារ៉ា​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លូ​ លី​ឃីម​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ងន់​ស្រាំង​ ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ុល​ វិបុល​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ីវ​ រស្មី​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊្រុន​ ចន្ថុល​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃួន​ ច័ន្ទ​ដូ​រេ​​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាន​ គី​មហុង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វឹត​ សុវណ្ណ​ឧត្តម​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហៃ​ ហ៊ុន​ឡេង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ ស៊ុយ​ហុង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡា​ វិបុល​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នួន​ ឬ​ទ្ធី​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ចាន់​ធូ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃ្លោក​ ប៉េង​ថុល​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉េ​ង​ ហៀង​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួន​ វុឌ្ឍី​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួប​ ឋិតឋេរ​ឬ​ទ្ធិ​ប​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃុន​ ណៃ​ហៀក​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ឹម​ សុធា​រ័ត្ន​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួស​ ស៊ីនួន​ស​ក្រសួងការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុទ្ធា​វី​ស​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជិន​ ម៉ា​លីន​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ព្រហ្ម​ សិទ្ធ​ត្រា​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
គឹម​ សន្តិភាព​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡុង​ នរិន្ទ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជីវ​ សុង​ហាក់​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
កេង​ សុ​ម៉ា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ វិសាល​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែវ​ សុផល​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ូ​ រ៉ា​ស៊ី​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូរ​ ចាន់​ធី​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខាន់​ វណ្ណៈ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ សុមេធា​ស​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញាន​ វណ្ណៈ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
នាក់​ សើ​គី​រីន​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
តាន់​ហ៊ា​ង​ ដាវ័​ណ្ណ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ុក​ ម៉ាន់​នី​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ សាវឿ​ន​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ច័ន្ទ​ មនោ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សន​ សោភ័ណ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ួង​ សុ​ភារិ​ន្ទ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុន​ ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យឹម​ សារី​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទឹម​ ស៊ី​ផា​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ភិរុណ​ស​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ រី​ណា​ស​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គន្ធ​ តា​រ៉ា​វិ​ឆ័យ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាង​ តូ​និច​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុង​ ឆ​វ័ន្ត​ស​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ូច​ សោភ័ណ​ប​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ច័ន្ទ​តារា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
តេង​ សា​វង្ស​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ គឹ​មលេ​ខ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាវ​ ហម​ផាន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ងឺ​ ច័ន្ទ្​រ​ផល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជូ​ ប៊ុ​ន​អេង​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ អ៊ា​ន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខៀវ​ សុភ័គ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ផល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កៅ​ ខុន​ដារ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ហុន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុយ​ វណ្ណៈ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មៀច​ សុ​ផាន់​ណា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អង​ មង្គល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ង៉ាន់​ ចំរើន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំរិទ្ធ​ ឌី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យុន​ ឈុ​ន្នី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លេង​ វី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កុល​ វី​រក្ស​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ាង​ ប៊ុ​ន​លាង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុង​ សាមី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មួន​ សា​រ៉ន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុត​ សំ​អន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ វរុណ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផាន់​ ចាន់​ធុល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជាវ​ តាយ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួស​ អង្គារ៍​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មឿង​ ស៊ាង​សេង​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អុង​ សុភា​វី​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឌឿន​ សុវណ្ណ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រាជ​ សុ​ភទ្ទ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឌី​ សុ​ក​ផាន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ សំ​អឿន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ សុ​គន្ធា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សរ​ សិទ្ធិ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទូច​ ណា​រ៉ុ​ថ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ូ​ សា​គុណ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កង​ សុខន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គៀ​ត​ ច័ន្ទ​ថា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆែម​ សា​វុធ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ឹម​ យ៉ាន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ហាក់​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លូ​ រ៉ា​មីន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផុន​ ប៊ុ​ន​ថាល់​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡុង​ ផល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ មុនី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួន​ ឈាង​លី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួញ​ សុ​ឆៃ​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពឹម​ សំណាង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កឹម​ ជាតិ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សោម​ ច័ន្ទ​ឌី​ណា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ូលី​ ដា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯក​ សំណាង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រំ​ ចន្ថា​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាយ​ ណា​វុធ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សារី​វុធ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផាង​ ពៅ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុធា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សម្បត្តិ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ គឹម​ឡុង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុយ​ ហឿន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទួន​ ស៊ី​ផាន់​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នៅ​ លក្ខណា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ដាំ​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេក​ ភូមី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ ស៊ី​ផា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ សំ​បុណ្យ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ក់​ សម្បត្តិ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ួន​ សុទ្ធា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទ្រី​ សុខ​ហេង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អៀង​ អូន​នី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឺ​ ដារ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់់​ គឹ​ម​សេង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌុច​ ដា​ណា​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទៀ​ តារា​សាត​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុម​ សុ​ខម្កូ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯ​ វុឌ្ឍី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ធឹម​ សុ​ផា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គាង​ សេង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្រេង​ វង្ស​ហៀង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ុម​ សា​រឿន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ ពិ​ទូ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុច​ សុខន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អាត់​ ខែម​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ ច័ន្ទ​រិទ្ធី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បេ​ ទា​ឡេង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហាស់​ សូ​បិន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ី​វ​ លាង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុ្រន​ លិញ​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ូច​ ចាន់​ណូ​រ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តេង​ សួន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រស់​ សា​ផល​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ិ​ន​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈឹម​ សេរី​ភួន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហែម​ ថេង​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វី​ សា​ឌី​ស​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អេង​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុន​ សុធី​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អៀង​ ចន្ថា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហុក​ ធីន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ ស៊ី​ថា​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យិន​ ចំណាន​ប​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ស៊ុន​ដា​ណែ​ត​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
គឹម​ គុណ​វឌ្ឍន៍​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហួត​ ឃាង​វេង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថាច់​ ផែន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ ចាន់​បរិបូណ៌​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហោ​ សុភាព​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជុំ​ កុសល​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ច័ន្ទ​ ធី​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
នូវ​ សុ​វត្ថិ​រ៉ូ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
តន់​ យ៉ាន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុត​ បូ​វុត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទន់​ សា​រ៉ា​ត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុយ​ សា​រ៉ា​វុធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សន​ ម៉ា​រ៉ាដា​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈុំ​ សុធា​តិ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆៃ​ ច័ន្ទ​រិទ្ធី​ សូលី​ដា​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សរ​ មុយ​លី​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុីវ​ ជននាថ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ូ​នី​ វង្ស​វិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
តូច​ សា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ សំរេច​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ប្រសិទ្ធិ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សា​ម៉ន​ បណ្ឌិត្យ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ឹម​ សុ​ទិ​ត្យា​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
កៅ​ អ៊ី​មរ៉ន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ចាន់​ភក្តី​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ង៉ូវ​ ប៊ុ​នរិទ្ធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈាន​ លាង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សរ​ គឹ​មលី​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ ថាន់​សន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថាច់​ កេត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ សុធា​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាន​ សំ​បូរី​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ែ​ន​ សា​ម៉ន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នង​ បឿន​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ វាន់​ហុង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ គឹ​ម​សេង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុិន​ ឆាយ​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សំ​ សុខុម​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សំបូរ​ វណ្ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គាម​ ម៉ា​រិទ្ធី​យ៉ា​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែម​ ថា​វី​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ មុំ​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ដួង​ រ៉ា​នី​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តី​ ម៉ាលី​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡុង​ សេង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហាស់​ សំអាត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លាង​ ប៊ុ​នរិទ្ធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពេញ​ យា​ត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ងឿន​ ច័ន្ទ​លី​នប៉ូ​ឡែន​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃួន​ វិចិត្រ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ី​វ​ ផល្លី​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុភាព​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នុ​ត​ បូ​ផាន់​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆាយ​ សុផល​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ក្រូច​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នង​ ធួ​ក​ស​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ឹម​ ស៊ូ​ឡង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុំ​ វឌ្ឍនៈ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ សា​វៃ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ លី​សែ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពៅ​ ផ​ន​សំណាង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អំ​ តារាវិទូ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គិម​ ហុង​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សោម​ កុសល​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ាង​ ណាត​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្រាក់​ ថាវ​អមិដា​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ សស្នារិទ្ធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ូ​ វណ្ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងព័ត៌មាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ញឹម​ ខេមរា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ សុខ​គង់​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាត​ សាមី​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ភោគ​ សុ​វណ្ណ​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡាយ​ ណា​វីន​ស​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
គឹម​ ទូច​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួន​ វន​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុំ​ សុ​ថា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ដាវ​ អាន​សាន​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ឹម​ ស៊ី​ថា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាន​ សុភា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទឹង​ ស៊ី​នី​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែ​ គី​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សយ​ ភី​រម្យ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សា​រុន​ ឬ​ទ្ធា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ណន​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
កាន​ ច័ន្ទ​មេត្តា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃុន​ វ៉ា​រី​ស​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុន​ សេង​ហួត​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចម​ បូរិ​ទ្ធ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
យា​ ប៊ុ​នណា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជឹម​ ភ័ក្ត្រា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឹម​ ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពៅ​ វរ​លក្ម្ស​ណ៍​ស​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ គង់​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លីវ​ មិន​ច័ន្ទ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សា​រ៉ន​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់់​ បូរិ​ន្ទ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រហ្ម​ ដូ​លីន​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាំ​ គឹម​ឡេង​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ែន​ គៀ​ហាក់​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊​ត​ ផេង​​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មុំ​ ចន្ទ​តា​រ៉ា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃុ​ត​ វត្យារិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ វ៉េ​ង​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊៊ុល​ សៀង​ហេង​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គូក​ ហ្វី​ដេរ៉ូ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឺន​ សូ​ថា​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ុល​ បុ​ណ្ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​ វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​ និង​នវានុវត្តន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ី​ សំបូរ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉ា​ ពុធ​នាថ​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
កុយ​ វ៉ាន់​នី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡឹម​ តារា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ឹម​ សិទ្ធិការ្យ​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ សំអាង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ង៉ូវ​ កាង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡូ​ វាសនា​គីរី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
យក់​ សម្បត្តិ​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឱ​ វណ្ណ​ឌីន​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុង​ វិ​ន​តៈ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
យី​ត​ ស៊ុន​ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អឿន​ បូ​រា​រ័ត្ន​ន៍​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាន់​ សាប់​អី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ សោភ័ណ​នារី​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈី​ ហុង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ូ​ វិភព​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ ភី​រុន​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ធា​ គ្រុយ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ផេង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
តាន់​ វួច​ឆេង​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉េ​ង​ ថៃ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ា​​ ហួង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ ឈួន​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ប៊ុ​ន​គៀ​ត​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែរ​ រដ្ឋា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
នាង​ ភារិ​ទ្ធ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ រិក​ស៊ី​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ គឹម​អេង​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ិច​ សុធី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថុង​ សុខ​ហ៊ាន​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉ែម​ សូ​ភឿន​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ តៃ​គ្រី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
កើត​ មៀច​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ិ​ក​ ប៊ុណ្ណា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ុ​ក​ ធា​វី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ឹង​ វណ្ណា​រុំ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ម​ ប៊ុ​ន​សុ​ជាតិ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យូ​ ពិសី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ តាន់​អ៊ា​ង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ សុទ្ធី​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពាស់​ មូស្​លីម​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្រូ​យ​ អា​ដុល្លារ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គ្រុយ​ លាង​ស៊ី​ម​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បាន​ បុត្តា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈុំ​ វណ្ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជូ​ ម៉េ​ង​ចាន់​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ឹម​ ស៊ូ​យេង​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុង​ សំ​អាន​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សុគន្ធ​​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុខា​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈរ​ កក្កដា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ែន​ រដ្ឋា​ប​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុំ​ សា​ម៉ុល​ស​ក្រសួងសុខាភិបាល​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ា​ កុសល​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈីវ​ យី​ស៊ាង​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចែម​ វី​ឌ្យ៉ា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សឿង​ រដ្ឋ​ចា​វី​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទួត​ បញ្ញា​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ ភោគ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជុំ​ សុន្ទរី​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យ៉ិន​ទៀង​ ពុទ្ធិ​រស្មី​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃួន​ ផុ​នរ​ត​នៈ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កាន់​ ផា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ គឹម​​ហេង​​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ ផល្លា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កេត​ សោ​ផាន់​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខេង​ សិទ្ធិគុណ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខៀវ​ សុ​ផា​នី​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ ងួន​ហុង​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លឹម​ វិសាល​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុន​ ឃាង​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃី​ សុវណ្ណ​រតនា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែរ​ វិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រត្ន​ ម៉ា​នី​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ណុំ​ ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹ​ង​ រចនា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បុង​ សុវត្ថិ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អាន​ សុខ​ខឿន​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាយ​ ណា​វុធ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ូក​ សោភ័ណ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែ​ សុវណ្ណ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ រតនា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផែន​ សាវ​នី​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សោម​ វិសាល​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទូច​ សុ​ផា​រត្ន​ស​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភិន​ វិជ្ជា​វឌ្ឍនា​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈួយ​ ប៊ុ​ន​ឈាង​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទី​​ នី​តូ​រ្យ​ប​ក្រសួង​ការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិ​ការអន្តរជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផៃ​ ប៊ុ​ន​ឈឿន​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆេង​ គឹ​ម​ស៊ុន​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាន​ វណ្ណ​ទី​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូ​ ខន​ឬ​ទ្ធី​គុណ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៅ​ សុភាព​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊្រុន​ ដា​រិទ្ធិ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ុម​ ថា​នី​ស​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សា​បូ​ អូ​ហ្សា​ណូ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទា​ ជុប​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាយ​ សាមិ​ត្ត​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ សំអាង​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិន​ ពន្លក​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាម​ អ៊ី​ន​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ គាង​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
រ័ត្ន​ វិរៈ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួប​ ប៉ារីស៍​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ង៉ូវ​ បូរី​ណា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ងិន​ លី​ណា​ស​ក្រសួងបរិស្ថាន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សឹម​ យ៉ា​រ៉ែ​ន​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រំ​ សុភី​ស​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូត​ យា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេន​ ណា​ស៊ី​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ ណា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ សុផល​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សូ​ សិង្ហា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុ​ម៉ាលី​ស​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុ​ខ​ខេង​ នវិន្ទ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ វិចិត្រ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ស៊ី​ណា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភាវ​ សុ​វុទ្ធី​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខ្វៃ​ អា​ទិ​ត្យា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពុទ្ធ​ សូរិ​ទ្ធី​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទូច​ ភាព​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខៀវ​ បូរិ​ន​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ាក​ សុខា​រ៉ា​វុត​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈរ​ រតនៈ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯម​ កុសល​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆាយ​ ជោ​ត​នា​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សែម​ ហាក់​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ាន់​ មុនីនាថ​ប​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ ច័ន្ទ​ធីតា​ស​ក្រសួងបរិស្ថាន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អុឹម​ សុី​ថុល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
នុ​ត​ ច័ន្ទ​សុខា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យុទ្ធ​ ភូ​ថង​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឱម​ គឹ​ម​ស៊ា​​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហោ​ ម៉ា​លីន​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណៅ​ ធួ​ក​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ ផល្លា​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហាក់​​ សា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ាន​ វណ្ណ​ហន​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុង​ សំអាត​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ សុវណ្ណ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ាន​​ សុ​គ្រី​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ សុ​វុឌ្ឍ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គឹម​ សុន​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
តូច​ ប៊ុ​ន​ហួរ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ួ​ត​ ប៊ុ​នណា​រី​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់់​ ចេស្តា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណី​ លន់​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ៅ​ រិទ្ធី​ថា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​​ ច័ន្ទ​វាសនា​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យ់ង​ សំាង​កុមារ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ សូ​ដែន​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃុន​ សា​រឿន​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ ដា​វីដ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ួង​ កុសល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អុឹង​ ហុក​លីម​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គិត​ សេង​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ ចាន់​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៅ​ វណ្ណ​សិរី​វុទ្ធ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កៅ​ ផល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡោ​ រស្មី​ ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​​ ផល​លឿន​​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យើុ​ អា​សុី​គីន​​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈុំ​ ឆុន​លី​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់់​ សា​រុទ្​ធ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហៃ​ រស្មី​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ ពិ​សិទ្ធ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហុង​ ណា​រិត​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្រី​ សុទ្ធា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួន​​ សេរី​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ សា​គី​ណា​​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អេង​ ជា​សាន​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ុល​ សុ​ផា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃី​ កុសល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ក់​ សម័យ​ សុនីតិ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៀក​ ឡេង​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃី​ វិបុល​បុត្រា​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុវត្ថិភាព​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ឆេង​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អុឹម​ រចនា​​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ូ​ សុពណ៌​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផេង​ គី​ម​ស្រ៊​ន​​ស​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡឹ​ក​ សុ​ធារ​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខាត់​ សុធី​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គី​ ច័ន្ទ​រំដួល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ែង​ ផល្លី​ការ​​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទឺម​ បូ​រក្ស​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខាន់​ សំ​បាន​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃឹម​ ហ្វី​ណង់​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ វិសាល​ប​ក្រសួង​កសិកម្ម​រុក្ខ​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យក់​ ប៊ុ​នណា​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ សូ​ផាន់​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉ាន់​ ម៉ារា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ូល​ ពី​ឌូ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជុក​ មុ​ន្នី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខៀវ​ ច័ន្ទ​ប៊ុ​ន​ធឿន​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោ​ សេដ្ឋា​ណា​​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៅ​ សុ​គន្ធា​រី​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អែវ​ ប៊ុ​ន​ថុល​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហង្ស​ ឆាំឆា​ន​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហួត​ សុី​នាដ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ សុភី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ ចន្ថា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រោង​ ឈង​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជ្រឿ​ សុខ​លាង​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈី​ វិ​ជ្ចា​រ៉ា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស​ សា​មុី​ឌី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាយ​ ឆ​ត្រា​វុធ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំ​ រិទ្ធី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ សប្បាយ​ណា​​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុ​ សង្វារ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈួរ​ សុ​បញ្ញា​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ វី​ក្រា​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទិន​ សុ​ខ​ឃួន​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យូ​សុះ​ អា​លី​យ៉ា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រឿង​ រដ្ឋា​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆាយ​ គឹ​ម​សុទ្ធី​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ សុភាព​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួន​ រ៉ា​នី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុយ​ ភា​រក្ស​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វន​ សុវណ្ណារី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បាន់​ វណ្ណី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្រី​ សទ្ធា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឬ​ទ្ធី​ សុ​គន្ធា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពេជ្រ​ វិ​ជ្ចា​គន្ទី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វង​​ គី​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ ពិសាល​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
​ហាស់​ ប៊ុ​ន​ថ្ថន​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហែម​ មគ្គផល​​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឌុច​ ដារិ​ន្ទ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ម​ ច័ន្ទ​ម៉ា​រ៉ា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ សំអាត​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ន​ សុ​ឃង​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ូ​ម​ សា​រឿន​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ វាសនា​​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​​ វណ្ណ​សក្កិ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាង​ លី​ណា​​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទី​ ហ្សា​និ​ត​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ដៀប​ ចាន់​សុភា​ស​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អុន​ សុី​វុធ​ថា​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាង​ កែវ​សុវណ្ណ​ប​ក្រសួង​មុខងារ​សាធារណៈ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កឹម​ សុី​ថន​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឱក​​ ប៊ុ​ង​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ថូ​រ៉ា​​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ប្រជា​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
តឹក​រ៉េ​ត​ កំរង​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉េ​ង​ សុធី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាន់​ សា​រ៉ន​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
រាជ​ រ៉ា​​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
កឹម​ សុ​ខុន​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំ​ សិរី​រត​ន៍​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ សុ​ភ័ក្រ្ត​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃឹម​ សិរី​វង្ស​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាវ​ ហេង​តារា​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុន​ ដារ៉ា​វន្ត​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
បួន​ សារៈ​មុនី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ក់​ ពេជ្​ចរិទ្ធ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ាង​ ថៃ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពេជ​ ឬ​ទ្ធី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុីម​ សុ​ខ​ខេង​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈាង​ គ្រី​ស្តុ​ហ្វ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខា​ ឡេង​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូ​ ស្រូ​មុិច​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ក់​ ឧសភា​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំ​ហេង​ បូរ៉ា​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ចន្ទី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ សុ​វិជាតិ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថៅ​ សុខ​មុនី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ ណា​រ៉ា​ត​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
រដ្ឋ​ សា​រ៉ា​វុធ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
រ៉ា​ រុត​សាន​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ សេង​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
តោ​ ពី​ឡា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
លីម​ ឡោក​ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេរី​ បូ​រា​ពេជ្រ​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
តាត​ ពុធ​សូ​ដរី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ រដ្ឋា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡស់​ រ៉ូហ្សា​ក់​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ ហ៊ុង​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ មាស​សុខ​សីហា​​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុំ​ ណា​រុន​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឿង​ រដ្ឋា​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ទី​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ណាំ​ លី​ណាល់​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សយ​ បុប្ផា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈរ​ ស៊ុន​ហុង​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ សិទ្ធិ​កា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទិ​ត​ រិទ្ធី​ពល​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សំ​ សិទ្ធិស័ក្តិ​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​​ ស្រី​រ័ត្​ម​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុមេធ​ សុមនា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្វាយ​ ណាគ្រី​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុំ​ កុសល​ប​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តាន់​ ទេពី​ក​ណ្ណិ​កា​ស​ក្រ​សួង​ពាណិជ្​ចក​ម្ម​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេង​ សុ​មុនី​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផ្លោក​ ផន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញាណ​ ភឿន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
នរៈ​ រត​នវ​ឌ្ឍនោ​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទូច​ សា​រ៉ុម​ស​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉ែម​ រ៉ា​លី​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហាក់​ ប៊ុ​ន​ធឿន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សា​រ៉ា​យ​ ឆុន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ សំណាង​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាយ​ អំណាន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សោម​ រតនា​​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាិន​ ចណ្ធី​ណែ​ត​ស​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហង្ស​ ចាន់​ព្រី​ដា​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
លន់​ មុនី​រតនា​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៀ​​ សុ​ភ័ក្រ្ត​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថោ​ គឿន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
យោប​ អះ​ស្កា​រី​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អន​ ធាង​អាន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ វិបុល​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែ​ សំ​អឿន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ងួន​ ស្តេច​ភក្តី​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈិន​ សុ​គន្ធី​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡា​ ឡៃ​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
នាក់​ សំបូរ​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
នួន​​ ប៊ុ​នណា​ស​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ ណា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុឹម​ វិបុលផល​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខិញ​ ហង្ស​ហួន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុឹម​ និមល​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សន​ ប៊ុ​ន​ហួរ​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផាន់​ ចន្ទ​តារា​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុឹម​ វិ​បុល​ឬ​ទ្ធឹ៍​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាត​ សុ​ឆេ​ត​​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាន​ សម្ផស្ស​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឿន​ សាន្ត​​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខាន់​ ខុន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សេង​ចុង​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ណូ​ ម៉ាត់​សោត​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផែន​ សុផាត​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ណុប​ ចន្ថារិទ្ធ​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្រេង​ ង៉ូវ​ឡេង​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ដោក​ កុសល​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ បុណ្យ​សា​រ៉ាត់​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តូប​ សា​រឿន​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡា​ វិសេស​ប​ក្រសួងធម្មការ​និងសាសនា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហាប់​ ទូច​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ សុ​ជាតិ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សោម​ សុគន្ធ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស្រី​ សួន​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុឺ​ វីរៈ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ សុ​ណ្ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុំ​ ម៉ា​ប់​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
នេត្រ​ តួ​ម៉ា​រី​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡុង​ ប៉ុ​ណ្ណា​សុី​រី​វត្ថ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ មុនី​មករា​​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆឹង​ សុី​មន​​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខឹម​ ចន្ថា​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡង​ឌី​ សាន់​ណា​រ៉ា​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទិ​ត​ ថា​ចរិទ្ធ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុន​ ទឹម​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ធៀង​ វណ្ណ​ដា​រ៉ុង​​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មិន​ ចណ្ឌី​ណា​វុធ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យន់​ ខៀន​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ ពី​នន់​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហម​ គឹ​ម​សុន​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុទ្ធ​ សុ​ម៉ាលី​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចំរើន​ រ៉ា​ន់​ថា​​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សែន​ កុសល​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែក​ កាន់​វីរៈ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រស់​ សារូ​ស​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ វីរៈ​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ វណ្ណា​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯក​ ប៊ុ​ន​ថា​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជាង​ សិ​ឡា​សុ​មា​ឬ​ទ្ធី​វង្ស​ប​ក្រសួង​វប្ប​ធ​ម៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជូ​ វិ​ជិ​ត្ត​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ាន​ សាហុី​ប​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ងី​ តា​យី​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជូ​ គឹម​ឡេង​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស្តើង​ សុខុម​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
វង់​ សណ្តាប់​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ សីល​រ៉ា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួង​ ម៉េ​ង​គា​​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែវ​ ចរិយា​ស​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផាន់​ ផល្លា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
គិម​ សុ​ភៈ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈន​ សុភាព​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់​ សុធី​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
អៀង​ ស៊ុន​លី​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ែ​ល​ ចំរើន​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុីវ​ សុវណ្ណ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាន់​ វឌ្ឍនៈ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
មុី​ វ៉ាន់​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ សុប​ភា​​ស​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
មុឹង​ មករា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ សុំ​អាត​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ ម៉ា​រី​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​​ សុខ​សេន​សាន​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពេជ្រ​ សម្បត្តិ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ូ​ រតនា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ ភិយ្យោ​វិ​ន្រ្ទ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ែន​ ធី​រុង្​គ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នុប​ សុធន​វី​ចិត្រ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យ៉េ​ត​ វី​ណែល​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចន​ ណា​រី​ទ្ធ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នួន​ ច័ន្ទ​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ ផល្លា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុន​ ណា​លី​ស​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ ឈុ​ននី​ស​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុាន​ ផល្លា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ាន់​ ពុទ្ធិ​ពល​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុភាព​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នូវ​ សុខ​សម្បត្តិ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រស់​ ច័ន្ទ​ស្រស់​ស​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុឹម​ វីរៈ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អូន​ ប៊ុ​ន​ហាក់​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រស់់​ បរម​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឹង​ រេ​ត​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហោ​ សុខ​ណា​ក់​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មុំ​ គន្ធា​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡុង​ ជិ​នរិទ្ធ​ប​ក្រសួង​​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ សេដ្ឋា​នី​ស​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណាត​ ប៊ុនរឿន​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពិត​ ចំណាន​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ាន​ បូរ៉ា​ត​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អុឹម​ កុច​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
យក់​ ង៉ុយ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណុះ​ ស្លេះ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទូច​ វិសាល​សុខ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែ​ ប៊ុ​ន​ខៀង​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុម​ រម្យ​ណី​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេរី​ ជំនះ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួន​ ជីវិន​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុង​ បូ​រាត​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
វ៉ាត់​ ចំរើន​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទន់​ សា​អុីម​ស​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ូ​ ជុំ​សេរី​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ា​ង​ សុី​ណេ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាមឺ​ឌី​ សុី​វឌ្ឍនា​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃុន​ រចនា​​ស​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡៅ​ ឈីវ​អ៊ា​វ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សឿ​ សុជាតា​​ស​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ជាតិ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ថោង​ បូ​រ៉ា​ន់​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លាង​ សេង​ហាក់​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុះ​ ហ្វា​សុី​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាន​ វឌ្ឍនា​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
បួយ​ ប៊ុណ្ណា​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សោម​ រតនា​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កុង​ផេង​ វឌ្ឍនា​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វង​ ភិរុណ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ងួន​ មាស​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហូ​ សំបូរ​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពុក​ សាមិ​ត្ត​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពឹង​ គិម​ឆេន​​ប​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​និងកីឡា​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជាប​ សត្ថា​រត​ន៍​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខាយ​ ឃុន​ហេង​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឯក​ វណ្ណ​ឌី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ សូ​រក្ខា​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រា​ក់់​ ច័ន្ទ​ណយ​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ពុទ្ធិ​វិធ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ មានិត​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខូវ​ មករា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ូវ​ ចរិយា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជុន​ វ៉ា​ត​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
យ៉ិន​ទៀង​ ពុទ្ធិ​រ៉ា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ម​ សំ​ណ​ត់​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូ​ វិ​សុទ្ធី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួន​ សុ​កាន់​ណា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អោ​ក​ បូរ៉ា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ ផល្លៈ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែវ​ សុទ្ធិ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប្រាក់​ សុភាព​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
លីវ​ សុ​ផា​ណា​រិទ្ធិ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ា​ង​ សុ​ផល្លា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ិន​ ប៊ុ​ន​ឆិល​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​រដ្ឋលេខាធិការ​
កុយ​ ពុំ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ ប៉ូ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សាន់​ សារី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ ណា​រិទ្ធិ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តឹក​ អមរា​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ ប៊ុ​ន្ថា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លីប​ លឿន​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ រ៉ូ​ដា​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ី​ ភឿង​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈី​ សុខា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហួត​ ចាន់​យ៉ា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សា​រុន​ រ៉ា​ឌី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លីវ​ គឹ​មហេង​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ា​ វង្ស​វិចិត្រ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ញ៉ឹ​ក​ កោសល្យ​វិទ្យា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ា​ ណា​រ៉េ​ត​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទូច​ យ៉ា​រ៉ា​ន់​ឌី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សន​ វី​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ លីដា​វិធ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ាន​ ប៉ូលី​ណេ​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ សុគន្ធ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ិន​ សក្ដា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គី​ ឌី​បូ​ម៉ា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាង​ ម៉ៅ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ុន​ រ៉ា​ពីដ​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សំ​ កក្កដា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទន​ សុ​គន្ធា​ស​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ សិលា​ប​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​ និង​ទូរគមនាគមន៍​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទួន​ ថាវរៈ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ូ​ តាំង​អេង​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សន​ ស៊ី​ថន​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រិន​ វីរៈ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាន​ ប៊ុ​ន​ធឿន​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ូច​ ប៊ុ​ណ្ណា​ក់​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផូង​ វត្ថា​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លេង​ ផា​លី​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
វង្ស​ សា​ម៉ុន​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហោ​ ដារិ​ទ្ធ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
វី​ ហៀង​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ សុ​ខ​ឃីម​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទុយ​ ចំរើន​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កង​ សូ​សា​នី​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ដួង​ សា​រុន​ស​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាន​ សុ​បណ្ឌិត​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហុង​ ម៉េ​ងហួ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំ​រិត​ មករា​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ាង​ ឆៃ​ណាំ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទុយ​ ស៊ីន​ណា​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទាន​ សុ​សេរី​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ វណ្ណា​ត​ស​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
តែ​ ប៊ុ​ណ្ណា​រទ្ធ​ប​ក្រសួងផែនការ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ សុ​យ៉ុន​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ដួង​ ចាន់​វាសនា​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គូ​ ជាលី​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេង​ សឿន​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខៀវ​ សារី​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ា​ង​ កា​ណុល​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទឹង​ ចាន់​ណា​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ា​ សុផល​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ ចាន់​សុភ​ក្ដី​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជូ​ ពុទ្ធា​នី​ស​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខុន​ នារី​ស​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គិន​ ប៊ុ​ន​លី​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភោគ​ គីន​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លឹម​ ផាន់​ណា​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទ្រី​ ចាន់​ធុច​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពាវ​ សា​វី​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផូង​ វណ្ណ​ឫទ្ធិ​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ ហួត​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពាង​ ផា​រ័ត្ន​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ពេជ្រ​ បួង​ឃាង​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​វ៉ែន​ លីដា​ប​ក្រសួងផែនការ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាង​ ផា​ត​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាយ​ សាំ​ងយុន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ឹង​ សំ​ផន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ភួង​ ស៊ី​ផាន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឯល​ វ៉ាន់​សា​រ៉ាត់​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជៀង​ អំ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ លើ​ត​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃុឹម​ ប៊ុ​ន​សុង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ព្រហ្ម​ ឌិន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុំ​ បុត្រ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ សេង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈុំ​ សុ​ជាតិ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃុន​ វុធ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចៅ​ ផល្លី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុយ​ ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ូ​ គឹ​ម​ស៊ុន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ ភាព​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សាវ​ សុខ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
កែវ​ តាំ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ដាំ​ ដា​រ៉ា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
យន្ត​ មីន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហម​ គិន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ ថង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
តេន​ ឈួន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ សា​រ៉ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ឆែន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ាត់​ ជា​ឡា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុង​ សំខាន់​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ុយ​ សារិ​ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ ហត​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ដាំ​ ដា​រី​នី​ស​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុំ​ សំណាង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ បូរិ​ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សំរិទ្ធ​ ហ៊ុន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាប​ វ៉ា​ន្នី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
មិន​ ទីម​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
សៀក​ សុ​ជាតិ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
លី​ កុសល​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ង៉ែត​ នរិទ្ទ្រ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
តាន់​ ថា​ណា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
រ៉ាត់​ ដារ៉ា​រ័ត្ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខឹម​ជា​ សា​ឃឿន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាប​ ភក្ដី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជួង​ ហេង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ញ៉​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាម​ អៀង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ភួង​ភិរម្យ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រហ្ម​ ប៉ាត់​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស​ ថា​វី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សួន​ បវរ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ ប៊ុ​ន​ថន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យឹម​ ប៊ុ​ន​ធឿន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯម​ ម៉ា​អូ​រី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មុំ​ សោភ័ណ្​ឌ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ូ​ ម៉ឺន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ រ៉ា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ា​ សឿន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ឃ្មួច​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មាស​ ស៊ី​ណា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ី​ សឹង្ហ​ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ ស៊ុន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជុំ​ ស៊ី​ណា​ស​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ មាស​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឈុន​ ឆេង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នាង​ អេង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យី​ កុយ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហេង​ វុទ្ធី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឡាញ់​ នី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ទី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ខឹម​ សុខ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ អៀង​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស្វាយ​ ញ៉ន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ កោ​សា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ សូ​ដា​នី​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុ​ក​ ដារ៉ា​ស​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សោម​ រតនា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
មឹង​ កុម្ភៈ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ាលី​ សុជាតា​ស​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេព​ ចំរើន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ផល​ សា​មន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តែម​ ម៉ឺន​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ វិបុល​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ វណ្ណា​រ៉ា​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ូ​ វណ្ណ​រក្ស​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ែន​ ណា​វណ្ណ​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​សុ​វត្តិ​ ទុម​ប​ក្រសួងការពារជាតិ​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុខ​ វិ​ឡាយ​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆេង​ សា​រឿន​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុភ័គ្​គ​ ថា​វី​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាប​ សុ​ថា​រិទ្ធ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
វង់​ មយូរា​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
យក់​ ណា​រ៉េ​ត​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ចាន់់​ កុលបុត្រ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ណុប​ ចាន់​ណា​រិទ្ទ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈួរ​ រស្មី​ឫទ្ធិ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ថា​ក់​ ឡា​នី​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
លីវ​ សុ​ភក្រ្តា​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
វី​ ស្រីពៅ​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទូច​ រិទ្ធី​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ែន​ ច័ន្ទ​សុ​ខរិន​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
មួន​ ឌី​ណា​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ឹម​ ស៊ូ​យុង​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ លឹ​មទ្រី​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហេង​ ចាន់​ឌី​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​រដ្ឋលេខាធិការ​
យី​ ម៉ៅ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុត​ គឺ​ម​សាន​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នួន​ ណុំ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប្រាក់​ ឧត្ដម​សម្បត្តិ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ឹម​ សុវណ្ណា​រិទ្ធិ​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
លី​ គឹ​ម​សី​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉េង​ ឡង​ឌី​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ង៉ុយ​ ហាក់​ប​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ិន​ សុខ​ពន្លឺ​ស​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឺ​ទ្ធ​សភា​ និង​អធិការកិច្ច​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ ស៊ី​ផាត់​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឃឹម​ ចំរើន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ច័ន្ទ​ សូ​រីយ៍​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
អ៊ឹម​ ស៊ី​ថៃ​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ូ​ សាមិ​ត្ត​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ីវ​ណ្ណ​ បុ​ទុម​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ាន​ ចិន្ដា​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាន​ ស្រី​ណូ​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ ពុទ្ធី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡុង​ សុ​ផល្លី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ញ៉ែម​ មរកត​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខ​ មុនី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ូ​ និ​រមិ​ត្តា​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
គង់​ សូ​រី​តា​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
គ្រី​ ណា​ល់​លីស​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពេជ​ ពិទូរ្យ​រដ្ឋា​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ទេស​ ច័ន្ទ​សា​រឿន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
យ៉យ​ នី​តា​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
រុន​ សុវណ្ណ​ទេវី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ី​ ហ៊ុល​ប​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ សំ​អូន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឆាយ​ សន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ សុធា​វី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ណា​លីន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សុ​វុឌ្ឍ​ សុ​បញ្ញា​រ័ត្ន​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ថង​ភៀន​ ឆ័​យម៉ា​លី​ស​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សៅ​ វង្ស​វីរៈ​ប​ក្រសួងកិច្ចការនារី​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កុយ​ សុ​ដា​នី​ស​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
តូច​ ចាន់​កុសល​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួង​ ហេង​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សួន​ រចនា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
លឹម​ ស៊ី​ដេ​នីន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ទូ​ សុវត្ថិ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សុខុម​ ភគវន្តមុនី​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
មឹន​ មាណវី​ស​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ផែង​ សុ​វិ​ជ្ជានោ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ជា​ ថោយ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សូរ​ វុិចទ័រ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ខាន់​ ម៉ា​ណេរ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ប៉ាល់​ ចន្ទ​តារា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ពៅ​ ម៉ាលី​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
រស់​ វណ្ណា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ត្រាក់​ ថៃ​សៀង​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
សេង​ ឈួន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
យិន​ បុ​ណ្ណា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ស៊ុយ​ សាន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
បុង​ ប៊ុ​នហួន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឈួន​ វិន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡេង​ ធ​នយុទ្ធា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ម៉ម​ រមនា​ស​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឥម​​ នី​ថា​រ៉ា​ស​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
អៀង​ វ៉េ​ង​ស៊ុន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
កឹង​ ម៉ៅ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ហ៊ុន​ សាន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឆាយា​ គ្រឹ​ស្នា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
ឡាវ​ វ៉ាន់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
មួន​ វាសនា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​រដ្ឋលេខាធិការ​
មាស​ ម៉ូ​នី​កា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហ៊ាន​ ប៊ុ​ន​ធៀវ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ញ៉ែម​ សា​រ៉ន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ព្រុំ​ ច័ន្ទ​សុវណ្ណារី​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជា​ ជុន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ៅ​ ឡាំង​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៉ែន​ បូរាណ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ម៉ា​ ស៊ុន​ហួត​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កឹម​ បូរី​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ជួប​ សុ​ភក្ដិ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភី​ សុ​ភាត់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សេន​ ស៊ី​ហ៊​ត់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គង់​ វិមាន​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឯក​ រដ្ឋ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នៃ​ ប៉ាត់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
តុង​ ផល្លី​ស​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ប៊ុ​ន​ សុផាត​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វ៉ា​ស៊ឹម​ សុរិយា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ចាន់​ តារា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ស៊ឹង​ សុ​គង់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
នូ​ វឌ្ឍនៈ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ សាន់​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
វង្ស​ ពិសិដ្ឋ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
គឹម​ ប៉ុណ្ណា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
កែវ​ ពៅ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ហុង​ ស៊ី​ណា​រា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ឃុន​ សុខា​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ឹម​ សំ​អុល​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
សំ​រ៉ង​ ឌី​ណា​ម៉ូ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
អ៊ុយ​ សុផល​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​
ភួង​ ភិរុណ​ប​ក្រសួងសាធារណការ​ និង​ដឹកជញ្ជូន​អនុរដ្ឋ​លេខាធិការ​

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មី

បច្ចុប្បន្ន​ភាព​